Hakkımızda

Biz Kimiz

25 yılı aşkın süredir sürekli gelişen müşteri ve iş anlayışımızla birlikte tüm değerlerimizle büyüyerek çalışma hayatımıza devam ediyoruz. Furkan Tekstil geniş ürün yelpazesi altında güncel renkler ve farklı kalite ürünleriyle önceden olduğu gibi müşterilerinin birinci ve öncelikli tedarikçisi olma özelliği korumaktadır.

Sürekli değişen ve gelişen tüketici davranışlarının bir gereği, yüksek rekabet koşullarını yakalamak ve müşterimizin ürün ve kalite ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak amacıyla ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi kapsamında iş süreçlerimizi de tıpkı kalite anlayışımız gibi sürekli iyileştiriyor ve geliştiriyoruz.

Furkan Tekstil vitrininde olan dokuma ürünlerinin hemen hepsini kendi boyahanesinde yüksek üretim ve kalite prosesleriyle tamamlayarak müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktadır.

Bütün bu başarının arkasındaki etken faktörler nitelikli insan kaynağı gücü, ürün ve iş kalitesi, sektördeki deneyimimiz bilgi sistemleri teknolojisi ve güçlü finansal yapımız yer almaktadır.

Misyonumuz

Tekstil sektöründe son teknolojiyi kullanan, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, yenilikçi, moda merkezli ve müşteri odaklı yaklaşımımızla dünyada tercih edilen lider firma konumumuzu korumak ve müşterilerimize rekabet avantajı sağlamak.
İnsanların günlük yaşamın karmaşasında huzur buldukları sıcak yuvaları için ürettiğimiz modern ve konforlu kumaşlarla, geleneksel kültürümüzü gelecek nesillere taşımak.

Vizyonumuz

Müşterilerimize en son kumaş trendlerini, en ileri teknoloji ile sunmak. Sektörün ilerlemesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Şirketin ihtiyacı olan kadroları belirlemek ve bu kadrolara uygun, yeterli ve yetenekli personeli seçmek, seçimde adaylara eşit fırsat tanımak, objektif olmak, Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlayarak iş gücü ve bütçe imkanlarından etkin ve verimli yararlanmak, Çalışanların eğitimine önem vermek ve bu amaçla her yıl eğitim programları için İnsan Kaynakları Yönetimi bütçesinde karşılık ayırmak, Çalışanların yetişmesine, gelişmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine imkan sağlamak, Çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini artırıcı düzenlemeler yapmak, İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından uygun, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu sosyal ilişkiler ortamının kurulması ve yerleşmesini sağlamak, Çalışanların görevlerine bağlılığını artırmak; çalışanlarla yönetim arasındaki iletişimi ve yöntemlerini geliştirmek, Çalışanlarda, şirkete bağlılık duygusunun gelişmesini sağlamak.

Çalışma ortamında (ofis/depo vs) ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması

Kirliliğin kaynağında önlenmesi

Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe çevresel öncülüğümüz ve gayretimizle birçok firma için örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

"Doğanın renklerini kumaşlarımıza işledik"

Yeni başlangıçlar için.